skip to Main Content
+ 34 93 633 34 50 info@porunaeconomiacircular.es

Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals relatives a PROMOCIÓ ECONÒMICA. Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà. Finalitat del tractament: Gestió dels diferents serveis públics municipals per a la formació, empresa i emprenedoria. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, a la seu electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/newcatalegtramits, o presencialment al Registre municipal de l’Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà. Informació addicional ampliada a: Política de protecció de dades a la web: https://eseu.gavaciutat.cat/3protecciodades

Back To Top