skip to Main Content
+ 34 93 633 34 50 info@porunaeconomiacircular.es

Anna Manyes: L’exemple de la llana de roca de Rockwool

Anna Manyes, assessora del Departament Tècnic de Rockwool i vocal del Green Building Council España (GBCe), va començar mostrant com des de GBCe es treballa amb agents de tot el procés d’edificació (fabricants, constructors, projectistes…) per a materialitzar l’economia circular en el sector de l’edificació.

Tot seguit, Manyes va passar a mostrar un exemple concret d’aplicació d’aquests conceptes sostenibles a Rockwool, empresa danesa fabricant de llana de roca amb fàbrica a Navarra i oficines a Barcelona. La llana de roca és un element aïllant amb usos en la construcció però també en altres sectors.

A Rockwool participen en 10 dels 17 ODS, maximitzant l’impacte positiu dels seus productes (polivalència de les aplicacions de la llana de roca) i minimitzant l’impacte de les operacions (menys emissions de carboni). Concretant en l’economia circular, l’empresa aconsegueix un alt percentatge de reciclatge dels seus productes.

Aquest reciclatge es produeix ja des de la fabricació de la llana de roca, elaborada amb roca volcànica i altres matèries primeres secundàries (escòries del sector metal·lúrgic i llana de roca rebutjada o sobrant de clients o projectes o bé retorns procedents de demolicions). A més, la vida útil de la llana de roca com a aïllant és de més de mig segle. I al final d’aquesta vida útil, la llana de roca és completament reciclable. Tècnicament, la llana de roca no conté cap substància perillosa ni per a la salut de les persones ni per a la qualitat dels productes reciclats.

Actualment, Rockwool està implantant als països en els quals té presència el servei Rockcycle per a maximitzar el retorn de sobrants de productes de llana de roca en obra nova o procedent de demolicions, però també de palets i material d’embalatge. Es tracta d’un servei totalment acordat amb els clients. El repte a Espanya és implantar un flux de retorn en un sector de la construcció molt dinàmic i fluid. Ja s’ha implantat el servei a més d’11 països, però l’objectiu és arribar-ne a 30 el 2030.

Back To Top