skip to Main Content
+ 34 93 633 34 50 info@porunaeconomiacircular.es

Carlos Velázquez: “La sostenibilitat ha d’estar en l’ADN de les empreses”

Carlos Velázquez, director de Sostenibilitat del Grup Roca, va afirmar que no n’hi ha prou amb canviar els processos per a accedir a l’economia circular, sinó que cal fer canvis en l’estratègia empresarial, en la política local, i també a les llars particulars. Va apuntar que la sostenibilitat és un marc més ampli que la circularitat, que va més enllà dels processos productius per a aconseguir una manera diferent de fer negocis.

Velázquez va definir la sostenibilitat com la consecució d’uns objectius sense impedir que les generacions futures n’aconsegueixin els seus, definició que implica una responsabilitat, a parer de Velázquez, la qual està implícita en la missió del Grup Roca. “ La sostenibilitat ha d’estar en l’ADN de l’empresa i en els pilars estratègics”. En aquest sentit, a Roca hi ha sis pilars estratègics: creixement, excel·lència operacional, innovació, digitalització, gent i sostenibilitat.

El director de Sostenibilitat del Grup Roca va subratllar que la sostenibilitat no és només medi ambient, sinó que també és economia i societat. “Sense una, no hi ha l’altra”. Sobre els ODS, Velázquez va demanar optimitzar aquells en els quals es poden obtenir impactes directes en el dia a dia de les empreses per sobre dels indirectes.

Segons Velázquez, la sostenibilitat ha de ser transversal, no només alguna cosa d’un departament creat per al seu desenvolupament o implantació, perquè és una cosa que impacta a tota l’empresa. Així, a Roca s’ha creat un comitè transversal format pels directors dels diferents processos productius, de la cadena de proveïdors, de màrqueting… La tasca del comitè és la de marcar les rutes d’actuació, aprovar i fer un seguiment dels projectes i fer que la implantació de la sostenibilitat es faci d’una forma transversal, holística i accelerada.

Per a aconseguir aquests objectius, les empreses primer han d’analitzar la seva situació en temes mediambientals, socials o econòmics. A partir d’aquesta anàlisi, es podran marcar uns objectius específics, mesurables, realistes i amb un temps d’execució. Amb aquesta estratègia, a Roca han establert vuit línies d’actuació: la descarbonització, materials sostenibles (circularitat de processos i materials), productes sostenibles des del seu disseny, gent, societat (impacte positiu), cadena valor, cadena logística, comunicació de la sostenibilitat basada en dades quantitatives.

Back To Top