skip to Main Content
+ 34 93 633 34 50 info@porunaeconomiacircular.es

Catalina Balseiro: “Ara és el moment d’actuar i posar en pràctica els projectes d’economia circular”

Catalina Balseiro va començar la intervenció explicant que Aigües de Barcelona és l’operador del cicle urbà de l’aigua a l’ Àrea Metropolitana de Barcelona l’objectiu de la qual és el d’aportar valor a la ciutat a partir de l’aigua. “Creiem que el cicle de l’aigua té molt recorregut en totes les dinàmiques i aportacions de l’economia circular, una bona manera d’aportar valor a les ciutats i per a fer-les més sostenibles i justes”.

La cap d’Innovació i Coneixement de l’empresa va assegurar que la seva voluntat és la de crear “aquests espais tan necessaris per a explorar les noves dinàmiques i projectes” i, juntament amb altres empreses o entitats externes “ provar aquestes noves tecnologies i models i poder arribar a implantar-los”. Per a això es requereix d’un plantejament global i de la col·laboració dels sectors públic i privat.

En aquest sentit, Balseiro va revelar que treballen en un ecosistema obert, amb capacitats internes (que van des de les tecnològiques fins a la recerca o la digitalització, entre altres) que es combina amb un ecosistema extern format per una xarxa de més de 142 socis.

Considera que la innovació oberta és clau, per la qual cosa Aigües de Barcelona treballa amb altres institucions (centres de recerca, start-ups, administracions públiques…) molt arrelades en el territori “ per a poder detectar les oportunitats reals d’economia circular i poder portar-les a la realitat”.

Aigües de Barcelona porta sis línies de recerca actualment i en totes elles l’economia circular “és un punt transversal molt aliniat amb els ODS”. Les línies de recerca són els recursos hídrics alternatius, mitigar el canvi climàtic, la gestió eficient de les infraestructures, el medi ambient i la salut, aigua i energia, i la gestió de la demanda de l’aigua.

Balseiro va passar seguidament a exposar alguns dels projectes en els quals estan col·laborant, començant per Cetaqua, una fundació públic-privada d’ Aigües de Barcelona en col·laboració amb l’ UPC y el CSICque uneix el món empresarial amb el de la recerca i que ens permet ser capdavanters en diferents tecnologies o investigadors però també posicionar-nos en entorns de finançament públic per a fer realitat nous projectes”.

Un altre dels projectes que va destacar Balseiro va ser el de convertir les seves depuradores en ecofactories, a fer les instal·lacions autosuficients en matèria d’energia, i aplicar tecnologies de regeneració que permetin reutilitzar l’aigua per a usos alternatius dins de la ciutat. Així s’aconsegueix usar menys recursos ambientals i minimitzar l’impacte en els cabals ecològics.

Un tercer projecte destacat per Balseiro va ser Life Nimbus, on s’utilitza el biogàs que es produeix en les plantes depuradores (transformat en biometà) per a alimentar els autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona. D’aquesta manera, els autobusos redueixen la seva petjada de carboni en un 88% i es creen sinergies amb altres actors de la ciutat.

Una altra línia de treball està relacionada amb les dades, aprofitar les que posseeix l’empresa i aplicar-les els principis de l’economia circular. Així, per exemple, les dades de consum serveixen per a detectar canvis de patrons que permetin treballar amb Serveis Socials per a actuar preventivament amb persones grans. Un altre dels projectes en els quals s’aprofiten les dades és el City Sentinel, un mapatge de la càrrega viral de covid en les aigües residuals durant la pandèmia.

Balseiro va finalitzar apuntant que “estem en un moment complex, amb l’actual crisi sanitària i la pròxima crisi climàtica, per la qual cosa “ara és el moment d’actuar i posar en pràctica els projectes d’economia circular amb la col·laboració públic-privada i els fons Next Generation”.

Back To Top