skip to Main Content
+ 34 93 633 34 50 info@porunaeconomiacircular.es

David Lucas: “Un dels objectius de l’Agenda Urbana és compaginar la creació d’ocupació amb el respecte pel medi ambient”

El secretario general d’ Agenda Urbana i Habitatge va iniciar la seva intervenció destacant que els efectes de la pandèmia han posat sobre la taula de las ciutats la necessitat de “noves solucions per fer front a les noves dures realitats” provocades per la covid en l’àmbit mundial. En aquest escenari, cobra especial importància el “gran esforç, especialment dels ajuntaments” per impulsar polítiques d’ Agenda Urbana.

Unes polítiques que “entenen que les ciutats estan canviant, que hi ha solucions a problemes que cada dia són més complexos, i que necessitem realitats noves que s’impulsin des de les administracions i que tinguin com a objectiu que tinguem més qualitat de vida, més benestar, i que es compaginin amb el desenvolupament econòmic i amb la sostenibilitat”.

A parer de Lucas, aquest són els objectius de l’ Agenda Urbana, un document que compta amb deu objectius estratègics, més de 30 específics i 291 línies d’actuació. “ Es tracta d’una estratègia global que intenta la localització d’aquests objectius i la seva comprensió per part de la ciutadania que aplicant aquests objectius s’aconseguirà més qualitat de vida”. Un d’aquests objectius parla d’impulsar i afavorir l’economia urbana compaginant la creació d’ocupació amb la innovació i el respecte pel medi ambient.

En aquesta línia estan els fons europeus Next Generation, alguns dels quals es destinaran a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb criteris d’eficiència energètica, i a la rehabilitació de barris complets i els seus espais urbans sobre la base de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica. Hi ha un altre bloc destinat a la rehabilitació d’edificis públics, un altre als ajuntaments per a ajudar a implementar l’ Agenda Urbana, i un altre on es destinen 1.000 milions d’euros a l’impuls d’habitatge social “que tingui uns índexs de sostenibilitat propers al 100%”.

Lucas va finalitzar la seva intervenció assenyalant que l’ Agenda Urbana espanyola és “una concepció global de desenvolupament de polítiques i objectius de sostenibilitat i qualitat de vida”, amb una excel·lent col·laboració amb els ajuntaments per a fer proves pilots per a implementar l’ Agenda Urbana.

Back To Top